NASIOT TIM11

 

 Проф. Д-р Љупчо Лековски

 

 

 

 

 

 

Д-р Митко Караѓозов                                                                        Д-р Димитар Трајков

 Д-р Џенгис Јашар

Д-р Тони Јосифовски

Соња Петковска

Д-р Снежана Тимчева-Цветковска

Д-р Снежана Адамовска – Клисаровска

Д-р Слободан Дракулевски

Д-р Славица Кралева

Д-р Сенчо Нетков

Д-р Павле Димчев

Д-р Оливер Јовковски

Никола Панчевски

Д-р Неда Трајковска

Д-р Небојша Настов

Д-р Михајло Ивановски

Д-р Мирослав Темелковски

Д-р МајаЧапова Стојчевска

Д-р Маја Каличанин Марковска

Д-р Љупчо Стојковски

Д-р Љупчо Лековски

Д-р Лилјана Муратовска

Д-р Клементина Кузеска

Проф. д-р Кирил Лозанче

Д-р Катерина Кубелка – Сабит

Камелија Бушљетиќ

Д-р Јорданчо Иванов

Проф. Д-р Јордан Савески

Проф. д-р Јовица Угриновски

Д-р Јован Костадинов

Д-р Ирена Шуплиновска Јордановска

Д-р Илија Мостров

Проф. д-р Зоран Трајковски

Д-р Златко Палчевски

Д-р Елизабета Матевска-Атанасовска

Д-р Душко Михајловски

Д-р Драган Христов

Д-р Драган Смилевски

Д-р Дева Петрова

Д-р Даниел Петровски

Д-р Гордана Петровска

Д-р Владимир Ортаков

Д-р Владимир Ортаков

Д-р Весна Пљакоска

Д-р Васко Василевски

Д-р Вања Филиповски

Д-р Андреј Петров

Д-р Ален Јовчевски

Д-р Александар Мицковски

Д-р Александар Лазаревски

Д-р Владимир Аврамовски

Д-р Александар Бојаџиев

Владимир Јекиќ  

Д-р Александар Лазаревски

Д-р Владимир Аврамовски

 Д-р Александар Бојаџиев

 Владимир Јекиќ 

 

 

 

 

TESTIMONIALS

Humanizmi është shenja mbrojtëse për “Acibadem Sistina”

source: Hello Magazin Të gjithë e adhurojnë, i mahniten dhe e duan. Por, kur do ta njoftoni personalisht menjëherë do ta kuptoni se pse. Thjesht j… Read More

NEWS & EVENTS

Rezonanca magnetike 3 Tesla do të sjellë një epokë të re në diagnostikim, Dr. Dushko Mihajlloski

Investimi në aparatin më bashkëkohor për rezonancë magnetike 3 Tesla, është edhe një konfirmim i cili tregon që “Acibadem Sistina” është lider në… Read More

MRI 3 Tesla - Një epokë e re në diagnostikim

MRI 3 Tesla është aparati më bashkëkohor për rezonancë magnetike, i cili gjendet për herë…

Radiokirurgjia e aparatit revolucionar TRILOGY vetëm në "Acibadem Sistina"

Radiokirurgjia është një lloj i terapisë rrezatuese që përdoret për trajtimin e tumoreve,…

Language