Проф. Д-р Љупчо Лековски

 

 

 

 

 

 

Д-р Митко Караѓозов                                                                        Д-р Димитар Трајков

 Д-р Џенгис Јашар

Д-р Тони Јосифовски

Соња Петковска

Д-р Снежана Тимчева-Цветковска

Д-р Снежана Адамовска – Клисаровска

Д-р Слободан Дракулевски

Д-р Славица Кралева

Д-р Сенчо Нетков

Д-р Павле Димчев

Д-р Оливер Јовковски

Никола Панчевски

Д-р Неда Трајковска

Д-р Небојша Настов

Д-р Михајло Ивановски

Д-р Мирослав Темелковски

Д-р МајаЧапова Стојчевска

Д-р Маја Каличанин Марковска

Д-р Љупчо Стојковски

Д-р Љупчо Лековски

Д-р Лилјана Муратовска

Д-р Клементина Кузеска

Проф. д-р Кирил Лозанче

Д-р Катерина Кубелка – Сабит

Камелија Бушљетиќ

Д-р Јорданчо Иванов

Проф. Д-р Јордан Савески

Проф. д-р Јовица Угриновски

Д-р Јован Костадинов

Д-р Ирена Шуплиновска Јордановска

Д-р Илија Мостров

Проф. д-р Зоран Трајковски

Д-р Златко Палчевски

Д-р Елизабета Матевска-Атанасовска

Д-р Душко Михајловски

Д-р Драган Христов

Д-р Драган Смилевски

Д-р Дева Петрова

Д-р Даниел Петровски

Д-р Гордана Петровска

Д-р Владимир Ортаков

Д-р Владимир Ортаков

Д-р Весна Пљакоска

Д-р Васко Василевски

Д-р Вања Филиповски

Д-р Андреј Петров

Д-р Ален Јовчевски

Д-р Александар Мицковски

Д-р Александар Лазаревски

Д-р Владимир Аврамовски

Д-р Александар Бојаџиев

Владимир Јекиќ  

Д-р Александар Лазаревски

Д-р Владимир Аврамовски

 Д-р Александар Бојаџиев

 Владимир Јекиќ 

 

 

 

 

СВЕДОШТВА

Човечноста е заштитен знак за „Аџибадем Систина“

Извор: Hello Magazin Сите ја обожаваат, ѝ се восхитуваат и ја сакаат. Но, кога лично ќе ја запознаете веднаш сфаќате и зошто. Едноставно ве маѓепсува… Read More

НОВОСТИ И НАСТАНИ

Д-р Душко Михајлоски: Магнетната резонанца 3 Tesla ќе донесе нова ера во дијагностиката

Инвестирањето во најсовремениот апарат за магнетна резонанца 3 Tesla е уште една потврда за определбата на „Аџибадем Систина“ да биде лидер во… Read More

MRI 3 Tesla - Нова ера во дијагностиката

MRI 3 Tesla претставува најсовремен апарат за магнетна резонанца, кој за првпат во…

Радиохирургија на револуционерниот TRILOGY единствено во „Аџибадем Систина“

Радиохирургијата е тип на зрачна терапија со која се третираат тумори, најчесто во…

Language